Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje

InwestycjeMITTURBA nowe mieszknia w Krakowie

Email Drukuj

KRAKW - BONARKA

www.mitturba.pl

Nowe mieszkania w Krakowie (BONARKA) ul. W. S?awka

/REKLAMA/

 

Kolejne propozycje zmian organizacji ruchu na os. Podwawelskim

Email Drukuj

Konsultacje dotycz?ce zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Twardowskiego, Dworskiej i Szwedzkiej trwaj?. Na pierwszym spotkaniu z mieszka?cami (ktre odby?o si? 28 pa?dziernika br w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Komandosw), w wyniku momentami gor?cej dyskusji oraz g?osowania odrzucono wersje 1 i 3 proponowanych zmian. Najwi?ksz? akceptacj? zyska? wariant nr 2.

W oparciu o wariant nr 2 powsta?y dodatkowe dwie koncepcje.

Wariant 2A zak?ada m.in. ruch jednokierunkowy na ul. Twardowskiego od ul. Bocznej do ul. Bu?haka (kolor zielony na mapce) oraz na ca?ym odcinku ul. Dworskiej od skrzy?owania z ul. Komandosw do skrzy?owania z ul. Twardowskiego (kolor niebieski na mapce) oraz pozostawieniu ruchu dwukierunkowego na ul. Mitkowskiego.

Wariant 2B zak?ada pozostawienie ruchu dwukierunkowego na ul. Dworskiej od ul. Szwedzkiej do ko?ca bloku przy ul. S?omianej 2 (kolor ??ty na mapce). Ruch jednokierunkowy by?by tylko na trzech fragmentach ul. Dworskiej.

Celem proponowanych przez mieszka?cw zmian jest poprawa bezpiecze?stwa i komfortu mieszka?cw tego obszaru.

 

Ruczaj: ZSOI nr 2 przy ulicy Lipi?skiego

Email Drukuj

Parking potrzebny od zaraz

Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wyst?pi o wprowadzenie zadania na list? rankingow? inwestycji wnioskowanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa potwierdza w pi?mie z 29 wrze?nia br. Andrzej Olewicz, zast?pca Dyrektora ds. Drg

Wyodr?bnienie miejsc postojowych czy ewentualna budowa niewielkiego parkingu wzd?u? budynku szko?y (bo ze wzgl?dw formalnych tylko ta lokalizacja mo?e by? brana pod uwag?) wymaga jednak sporz?dzenia dokumentacji projektowej wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz zabezpieczenia ?rodkw finansowych na realizacj? w bud?ecie Miasta Krakowa. To jednak daje nadziej?, ?e problem Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 2 usytuowanego wewn?trz osiedla zosta? dostrze?ony.

Więcej…
 

Park D?bnicki: ZZM przejmie parking

Email Drukuj

KROPKA: Parking znajduj?cy si? w obr?bie Parku D?bnickiego pozostaje nadal w trwa?ym zarz?dzie Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Więcej…
 

Jak ograniczy? tranzyt samochodw przez osiedle Podwawelskie?

Email Drukuj

Trzy warianty zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Twardowskiego, Dworskiej i Szwedzkiej. Pierwsza z zaprezentowanych koncepcji wydaje si? by? najlepsz? to jednak nie oznacza, ?e nie mo?na wprowadzi? do niej pewnych modyfikacji. Zmiana uk?adu ruchu na osiedlu Podwawelskim powinna i?? w parze z dzia?aniami na rzecz wprowadzenia Strefy P?atnego Parkowania.

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

 
Strona 4 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu