Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona główna Inwestycje Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – nadal wymaga poprawy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Strona główna Inwestycje Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – nadal wymaga poprawy
Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – nadal wymaga poprawy Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 lutego 2012 09:16

Projekt planu udostępniony jest na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
Ponowne wyłożenie planu do publicznego wglądu odbyło się w dniach od 2 do 31 stycznia  br. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4.
11 stycznia tuż przed publiczną dyskusją w Tynieckim Klubie Kultury mieszkańcy Osiedla Tyniec spotkali się z Elżbietą Koterbą, Prezydent Miasta Krakowa oraz z przedstawicielami Biura Planowania Przestrzennego celem wymiany uwag do planu.
16 stycznia natomiast przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian.

- Już po pierwszym jego wyłożeniu mieszkańcy oprotestowali zaproponowany projekt planu, ponieważ nie spełniał ich oczekiwań – mówi Mieczysław Kłosowski, Radny Dzielnicy VIII Dębniki, radny z Tyńca i zarazem specjalista w zakresie budownictwa – Na ich wniosek w 2010 roku Radni Miasta Krakowa wnieśli do planu 155 poprawek z czego 106 przegłosowano i przesłano do dalszego procedowania. Okazuje się jednak, że plan nadal wymaga korekty i choć uwzględniono część poprawek Radnych Miasta Krakowa m. in.: zmiany (obniżenie) kategorii dróg w Osiedlu, pozostawiono budynek po przedszkolu (po którym miała przebiegać droga), który obecnie posiada prawomocną decyzję pozwolenia na adaptację na Ośrodek Zdrowia oraz wprowadzono dodatkowo 15 ha pod budownictwo, które w obecnym studium były przeznaczone na ten cel – wylicza radny – to znaczną część bardzo istotnych uwag mieszkańców całkowicie pominięto. Chodzi na przykład  o zmianę kategorii dróg: ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z KDZ (droga zbiorcza) na KDL (droga lokalna), co powoduje zmniejszenie pasa drogowego z 20 m dla KDZ na 12m dla KDL (tak ważne przy istniejącej zabudowie) czy zniesienie zakazu lokalizacji budynków w odległości 30 m od granicy użytków leśnych (obecnie w decyzji WZiZT Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia odległość między 12 a 15 m na tym obszarze), jak również wprowadzenia wzdłuż istniejących dróg 40 metrowego pasa pod zabudowę jednorodzinną (obecnie na terenach, które w studium nie dopuszcza się do zabudowy są nowo wybudowane budynki i wydane pozwolenia na budowę) – mówi Mieczysław Kłosowski. – Mam nadzieję, że nasze ponowne uwagi tym razem zostaną wprowadzone w całości.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.
(red.)

 

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chciałbyś zamieszkać?