Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Efektywne kreowanie przestrzeni Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje Efektywne kreowanie przestrzeni
Efektywne kreowanie przestrzeni Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 stycznia 2010 23:57

Oddolna inicjatywa lokalnych wsplnot mo?e pozytywnie zmienia? nasze otoczenie - np. zaniedbane parki, alejki spacerowe i place zabaw na blokowiskach.

Z inicjatywy radnego Piotra Strzeleckiego, przewodnicz?cego Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy VIII oraz dr Tomasza Jele?skiego, pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej, w gimnazjum 21 przy ul.Komandosw odby?y si? warsztaty pt. Jak przetworzy? Miejsce? Kreowanie udanych przestrzeni publicznych.

Celem warsztatw by?o przygotowanie przedstawicieli r?nych grup spo?ecznych do podj?cia dzia?a? zwi?zanych z zagospodarowaniem wybranej przestrzeni publicznej w oparciu o metod? "Project for Public Spaces" (www.pps.org), opracowan? w Stanach Zjednoczonych i daj?c? rewelacyjne efekty w wielu miastach europejskich. Generaln? zasad? tego podej?cia do przestrzeni publicznej jest wy?onienie w drodze konsultacji spo?ecznych spjnego obrazu, jak przetworzy? miejsce, aby spe?nia?o ono w przysz?o?ci potrzeby wszystkich mieszka?cw. Podczas warsztatw zaprezentowano alternatywne podej?cie do projektowania przestrzeni, co nie tylko obni?a koszty przedsi?wzi?cia, ale rwnie? eliminuje protesty spo?eczne, poniewa? mieszka?cy uczestnicz? od samego pocz?tku w przygotowaniu wizji dla danego terenu, a zarazem nie jest im narzucona wizja projektanta, ktry bardzo cz?sto nie zna realiw i zapotrzebowania danej spo?eczno?ci. W metodzie tej g?os mieszka?cw oraz ich potrzeby zostaj? przekazane projektantowi i jego rol? jest wykonanie projektu zgodnie z wizj? lokalnej spo?eczno?ci.

W toku spotkania Anna Miody?skia z Ma?opolskiego Instytutu Kultury przedstawi?a przyk?ady zaanga?owania spo?eczno?ci lokalnej w dzia?ania na rzecz przestrzeni. Podobne warsztaty zosta?y przeprowadzone m.in. na terenie Nowej Huty i Podgrza (w rejonie ul. Lipskiej) oraz w Mszanie Dolnej pokazuj?c jak wa?ny jest g?os mieszka?cw w debacie o miejscach publicznych.

Po wst?pnej prelekcji uczestnicy podzielili si? na 4-5 osobowe grupy i udali si? na teren osiedla, gdzie przeprowadzili ocen? wybranych miejsc wypoczynku i rekreacji (rejon dawnych kortw tenisowych i alejek rowerowych za Polo Marketem przy ul. Szwedzkiej) oraz ich potencja?u. Po zako?czeniu wizji w terenie nast?pi?a prezentacja wype?nionych ankiet i wywiadw przeprowadzonych przez wszystkie zespo?y oraz dyskusja nad pomys?ami mieszka?cw. Jednocze?nie organizatorzy spotkania oraz mieszka?cy zadeklarowali ch?? organizacji kolejnych warsztatw, dotycz?cych innych miejsc na naszym osiedlu, ktre wymagaj? podobnego podej?cia. 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu