Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Przepompowni? zbuduje prywatny inwestor? Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje Przepompowni? zbuduje prywatny inwestor?
Przepompowni? zbuduje prywatny inwestor? Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 czerwca 2016 10:28

Zaskakuj?cy fina? licytacji

U zbiegu ulic Ludwinowskiej i Zatorskiej przy uj?ciu Wilgi ma zosta? wybudowana przepompownia.
O zabezpieczeniu D?bnik, w tym tak?e osiedla Podwawelskiego przed mo?liwo?ci? powtrzenia si? sytuacji, jaka mia?a miejsce podczas powodzi w 2010 roku mwi si? od dawna. Pomc w tym ma przepompownia, ktra b?dzie po?o?ona przy zbiegu ulic Ludwinowskiej i Zatorskiej w pobli?u uj?cia Wilgi.

Przepompownia ma by? wybudowana na miejskiej dzia?ce, ktra w ramach publicznej licytacji mia?a zosta? przekazana w wieczyste u?ytkowanie Miejskiemu Przedsi?biorstwu Wodoci?gw i Kanalizacji w Krakowie. W warunkach licytacji wpisany zosta? szczeg?owy cel, czyli budowa przepompowni w ci?gu czterech lat. Sta?a si? jednak rzecz, ktrej nikt, albo prawie nikt si? nie spodziewa?.
Do licytacji przyst?pi? tak?e prywatny inwestor (firma deweloperska), ktry zaoferowa? najwy?sz? cen?. Cho? najbardziej zainteresowane strony wydaj? si? by? zaskoczone takim obrotem sprawy, nie obawiaj? si? o realizacj? inwestycji.
- W umowie b?dzie wpisany warunek realizacji przepompowni, ktra zabezpieczy te rejony miasta przed zalewaniem. Bez wzgl?du na to, kto jest u?ytkownikiem wieczystym, tak? instalacj? b?dzie musia? zrealizowa?, oczywi?cie w oparciu o uzgodnienia z MPWiK mwi Jan Machowski z Biura Prasowego Urz?du Miasta Krakowa.
Podobnego zdania s? w MPWiK.
- Wodoci?gi Krakowskie zosta?y przelicytowane, ale w zwi?zku z tym, ?e wej?cie we w?adanie rzeczon? dzia?k? wi??e si? z konieczno?ci? budowy przepompowni, to inwestor ma cztery lata na wybudowanie tam takiego obiektu. Konieczny przy tej inwestycji projekt, b?dzie wymaga? uzgodnie? z Wodoci?gami. Po zako?czeniu budowy i uzyskaniu zgody na u?ytkowanie, obiekt zostanie odkupiony przez Wodoci?gi Krakowskie, co w takich przypadkach jest standardow? procedur? wyja?nia Robert ?urek, rzecznik MPWiK.
Jakie s? plany inwestora zwi?zane z wylicytowano dzia?k? trudno powiedzie?. W razie niedope?nienia wymogu budowy przepompowni w ci?gu czterech lat, mo?e to by? podstaw? do rozwi?zania umowy. To z kolei spowodowa?oby dalsze odsuni?cie w czasie budowy przepompowni i sprawi?o, ?e zagro?enie ponownym zalaniem osiedla Podwawelskiego i pobliskich obszarw by?oby na-dal realne.
?rd?o: KROPKA

................................................................

Pami?tacie powd? z maja 2010 roku?

Na zdj?ciu przejazd pod ul. M. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej (archiwum maj 2010r.)

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu