Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Edukacja WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2015 - 9. edycja Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna Edukacja WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2015 - 9. edycja
WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2015 - 9. edycja Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2016 13:54

Tylko do 25 marca mo?na zg?asza? swoje projekty w ramach Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku”, organizowanego ju? po raz dziewi?ty przez Muzeum Historii Polski we wspó?pracy z portalem historia.org.pl. Projekty historyczne realizowane w 2015 roku nale?y rejestrowa? na stronie Plebiscytu www.whr.muzhp.pl.

To jedyny tego typu plebiscyt w Polsce, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsi?wzi?? historycznych w minionym roku.

Plebiscyt jest dwuetapowy. W I etapie osoby prywatne i instytucje maj? prawo do zg?oszenia po jednym wydarzeniu w ka?dej z 3 kategorii: “Wystawa”, “Wydarzenie” oraz “Edukacja i multimedia”. Projekty mo?na zg?asza? za pomoc? formularza internetowego dost?pnego na stronie www.whr.muzhp.pl. Nast?pnie, równie? na tym etapie, jury z?o?one z przedstawicieli organizatorów oraz ludzi nauki i kultury, spo?ród zg?oszonych kilkuset projektów wybiera po pi?? projektów w ka?dej z 3 kategorii.

W II etapie internauci g?osuj? na jedno spo?ród wyselekcjonowanych przedsi?wzi?? w ka?dej kategorii równie? na stronie projektu.

Plebiscyt anga?uje wiele ?rodowisk lokalnych, które chc? wypromowa? organizowane przez siebie przedsi?wzi?cia. W ubieg?ym roku blisko 5 tys. internautów odda?o swoje g?osy na konkretne wydarzenia. Jak podkre?laj? uczestnicy – „plebiscyt jest dla nich idealn? form? promocji i popularyzacji historii”.

Mo?na do niego zg?asza? wydarzenia zwi?zane z szeroko rozumian? histori?, filmy historyczne, wystawy, portale internetowe, odkrycia archeologiczne, powstanie nowych placówek dzia?aj?cych na rzecz historii, konferencje i sympozja, innowacyjne przedsi?wzi?cia edukacyjne, gry, ksi??ki, audiobooki, konkursy etc.

Z roku na rok wzrasta liczba zg?aszanych projektów, które rywalizuj? o miano tego najwa?niejszego. Od pocz?tku istnienia Plebiscytu zg?oszono ponad 500 przedsi?wzi??. Do konkursu zg?aszaj? si? instytucje ogólnopolskie i bardzo znane, ale tak?e lokalne stowarzyszenia.

Dotychczas zosta?y wyró?nione m.in. projekt edukacyjny zwi?zany z musicalem „Korczak” organizowanym przez Oper? i Filharmoni? Podlask? w Bia?ymstoku czy nowoczesna ekspozycja „?ladem europejskiej to?samo?ci Krakowa” w Podziemiach Rynku G?ównego w Krakowie.

Autorem statuetek dla zwyci?zców jest wybitny rze?biarz Maciej Zychowicz.

 

 

HARMONOGRAM Plebiscytu:

I etap: zg?aszanie projektów do konkursu

22 luty – 25 marca 2016 r.

22.02: og?oszenie konkursu na stronie MHP i stronie projektu oraz zg?aszanie projektów poprzez stron? projektu: www.whr.muzhp.pl, spo?ród których jury typuje po 5 w ka?dej z 3 kategorii: “Wystawa”, “Wydarzenie” oraz “Edukacja i multimedia”.

II etap: g?osowanie internautów

7 kwietnia – 8 maja 2016 r.

7.04: start g?osowania - internauci g?osuj? na najlepsze projekty historyczne minionego 2015 roku na stronie projektu: www.whr.muzhp.pl

Og?oszenie wyników: Uroczysta gala fina?owa plebiscytu w Pa?acu na wodzie w ?azienkach Królewskich w Warszawie, podczas której zostaj? og?oszone wyniki g?osowania internetowego - maj 2016 r.

W poprzednich latach internauci wybrali:

2014 - wystawa „Krakowscy Wykl?ci” przygotowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (kategoria „Wystawa”), otwarcie Muzeum Powsta? ?l?skich w ?wi?toch?owicach (kategoria „Wydarzenie”), „Projekt: Pilecki” (kategoria „Edukacja i multimedia”)

2013 - projekt edukacyjny dla dzieci i doros?ych „Magia ogrodów” zorganizowany przez Muzeum Architektury we Wroc?awiu

2012 - projekt edukacyjny towarzysz?cy musicalowi „Korczak” zorganizowany przez Oper? i Filharmoni? Podlask? – Europejskie Centrum Sztuki

2011 - uroczysty pochówek kpt. W?adys?awa Raginisa i por. Stanis?awa Brykalskiego

2010 - Otwarcie podziemi Rynku G?ównego w Krakowie

2009 - V rekonstrukcja bitwy warszawskiej w Ossowie

2008 - Ekshumacja zw?ok gen. W?adys?awa Sikorskiego

2007 - uruchomienie TVP Historia

Honorowy Patronat: honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie

Partner: portal historia.org.pl

Sponsor: Polska Wytwórnia Papierów Warto?ciowych S.A.

Patroni medialni: Polskie Radio, Polska Press Grupa, Nasza Historia, Polska Agencja Prasowa, dzieje.pl, TVP Historia.

---

Kontakt dla mediów:

Marek Stremecki

Rzecznik Muzeum Historii Polski

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu