Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Rozmowa zarazem po jak i przedwyborcza Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Rozmowa zarazem po jak i przedwyborcza
Rozmowa zarazem po jak i przedwyborcza Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 grudnia 2010 00:00

Ja jestem bardzo zadowolony z wyniku osi?gni?tego przede wszystkim na o?. Podwawelskim. Uzyska?em najwi?ksz? liczb? g?osw i mam z tego tytu?u wielk? satysfakcj?. Mieszka?cy pozytywnie ocenili moj? poprzedni? kadencj? w Radzie Dzielnicy. Chcia?bym jeszcze raz wszystkim gor?co podzi?kowa? Rozmowa z Krzysztofem Gackiem by?ym Radnym Dzielnicy VIII z os. Podwawelskiego obecnie ponownie ubiegaj?cym si? o mandat.

M.S. Panie Krzysztofie, na pocz?tek chcia?bym zapyta? o ostatnie wybory do Rady Miasta Krakowa. Jednak si? Pan nie dosta?.
K.G. Tak, ale uzyska?em bardzo dobry wynik, pozwalaj?cy z optymizmem patrze? w przysz?o??. Odbiera?em mnstwo gratulacji od s?siadw z Podwawelskiego, ktrzy nie spodziewali si? takiego rozstrzygni?cia. Podczas tych wyborw rywalizacja w naszym okr?gu (dzielnice: Zwierzyniec, Bronowice i D?bniki) by?a wyj?tkowo trudna. Ogranicza? nas limit na kampanie, przez co trudno by?o powiedzie? wszystkim co si? zrobi?o wcze?niej i co chce si? zmieni?. Chcia?bym podzi?kowa? wszystkim za pomoc przy wyborach, zaufanie jakim mnie obdarzyli. Gratuluj? moim rywalom zwyci?stwa w szczeglno?ci Patrickowi Den Bultowi, wszystkim po og?oszeniu wynikw pogratulowa?em zwyci?stwa.
M.S. Wszystkim, z przeciwnej partii rwnie??
Tak, Mirkowi Gilarskiemu z PiS rwnie?. Dosta?em rwnie? od niego maila w ktrym rwnie? gratulowa? mi wyniku jaki osi?gn??em na Podwawelskim. W swoim okr?gu wyborczym uzyska?em najwi?ksz? liczb? g?osw i mam z tego tytu?u wielk? satysfakcj?. Mieszka?cy pozytywnie ocenili moj? poprzedni? kadencj? w Radzie Dzielnicy. Jeszcze raz dzi?kuj?.
M.S. Startuj?c z tak niskiego miejsca na li?cie ci??ko wygra? wybory. No chyba, ?e nazwisko jest znane.
Dok?adnie, wynik Pani Marty Pateny ktra startowa?a z 8 miejsca na li?cie mwi za siebie. Wybory do Rady Miasta ju? s? za nami. Wybrali?my radnych i b?dziemy ich rozlicza? za cztery lata.
M.S. Wobec tego porozmawiajmy o ostatnich czterech latach w radzie dzielnicy, z czego jest pan szczeglnie dumny?
K.G. Wiele jest takich kwestii. Podczas mojej kadencji dokonali?my istotnych remontw, ktre dotyczy?y Szko?y Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, uda?o nam si? odnowi? trzy przedszkola i ??obek. Jestem rwnie? zadowolony ?e wreszcie uda?o si? wyremontowa? ulic? Dworsk?. Nale?y pami?ta? o zorganizowaniu wsplnie z najwi?kszym portalem rekrutacyjnym w Polsce bezp?atnych warsztatw dla studentw i m?odych ludzi poszukuj?cych pracy. Osobi?cie najbardziej cieszy mnie fakt i? wsplnie z mieszka?cami uda?o nam si? doprowadzi? do otwarcia przejazdu pod hotelem Forum. Cieszy mnie wsp?praca ze SM Podwawelska i remonty placw zabaw jakie dzi?ki niej uda?o si? rozpocz??.
M.S. Jakie plany na przysz?o??? Startuje Pan w zbli?aj?cych si? wyborach do rady dzielnicy?
K.G. Tak, b?d? kontynuowa? to co zacz??em. Jest jeszcze du?o do zrobienia.
M.S. Co wg Pana powinno by? zrobione w pierwszej kolejno?ci?
K.G. Celem numer jeden b?dzie dla mnie budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 21 i otwarcie zamkni?tego od 10 lat pieszego przej?cia podziemnego pod ul. Konopnickiej (w tym przej?ciu mie?ci? si? do niedawna M?odzie?owy Klub U Siemachy).
M.S. Jak Pan my?li, zostanie Pan Radnym Podwawelskiego?
K.G. To si? oka?e, o wszystkim zdecyduj? wyborcy.
M.S. Czego chcia?by Pan ?yczy? mieszka?com Podwawelskiego na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia.
K.G. ?ycz? mieszka?com Podwawelskiego oraz wszystkim czytelnikom, aby okres zbli?aj?cych si? ?wi?t by? chwil? pe?n? spokoju, rado?ci i ciep?a. Aby czas sp?dzony w rodzinnym gronie pozwoli? cho? na chwil? oderwa? si? od codziennych zmaga?. Dodatkowo wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Mam szczer? nadziej?, ?e spe?ni? si? wszystkie Pa?stwa realizacje zawodowe jak i osobiste zamierzenia.
M.S. Dzi?kuj? za po?wi?cony czas oraz rwnie? ?ycz? wspania?ych ?wi?t, no i oczywi?cie w Nowym Roku dostania si? do Rady Dzielnicy.

rozmawia?: M. Sz.

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu