Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Park D?bnicki: ZZM przejmie parking Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje Park D?bnicki: ZZM przejmie parking
Park D?bnicki: ZZM przejmie parking Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 października 2015 10:57

KROPKA: Parking znajduj?cy si? w obr?bie Parku D?bnickiego pozostaje nadal w trwa?ym zarz?dzie Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Rozwi?zana zosta?a jednak umowa dzier?awy z firm? Rafis, by?ym w?a?cicielem Pa?acu Lasockich, ktry s?siaduje z Parkiem D?bnickim, a nowy nabywca Pa?acu nie wst?pi? w prawa i obowi?zki tej umowy, jak zapewnia Micha? Pyclik z Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Wszystko wskazuje te? na to, ?e w najbli?szym czasie piecz? nad tym terenem przejmie Zarz?d Zieleni Miejskiej nowa jednostka bud?etowa dzia?aj?ca od lipca br.

Zosta?y wszcz?te procedury przej?cia nieruchomo?ci w trwa?y zarz?d przez ZZM informuje Piotr Kempf, dyrektor Zarz?du Zieleni Miejskiej. Przypomnijmy, 1 pa?dziernika 2014 r. Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podpisa? z firm? Rafis na czas nieokre?lony umow?, na dzier?aw? dzia?ek w Parku D?bnickim obejmuj?cych 40 miejsc postojowych (35 dost?pnych dla dzier?awcy i 5 oglnodost?pnych). Du?a liczba samochodw oznaczonych jako pojazdy prywatnej firmy, cz?sto zaparkowanych na trawniku czy alejkach spacerowych zainteresowa?a zarwno okolicznych mieszka?cw, jak i u?ytkownikw parku. Tym bardziej, ?e przy wjazdach do parku tak od ulicy Praskiej, jak i ulicy Tynieckiej, znaki B1 informowa?y o zakazie ruchu i nie dotyczy?y tylko pojazdw posiadaj?cych zezwolenia zarz?dcy drogi.
W zwi?zku z licznymi pismami i interwencjami w tej sprawie 4 marca br. Rada Dzielnicy VIII D?bniki podj??a uchwa?? o przywrceniu parkingu usytuowanego na terenie Parku D?bnickiego na potrzeby u?ytkownikw parku, wnioskuj?c do Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o rozwi?zanie umowy dzier?awy z obecnym u?ytkownikiem parkingu usytuowanego na terenie Parku D?bnickiego. ZIKiT zleci? kontrol? czy parking wykorzystywany jest zgodnie z umow?. W kwietniu br. na terenie Parku D?bnickiego odby?o si? spotkanie przedstawicieli ZIKiT-u, Stra?y Miejskiej, Rady Dzielnicy VIII D?bniki i mieszka?cw, na ktrym okaza?o si?, ?e zmieni? si? ju? w?a?ciciel Pa?acu i to z nim prowadzone s? rozmowy na temat dalszej dzier?awy.
Pa?ac Lasockich posiada odr?bny parking, wi?c zasadno?? dzier?awy dodatkowej powierzchni na terenie parku przez firm? b?d?c? w?a?cicielem pa?acu, mog?a wzbudza? niepokj mieszka?cw, podobnie, jak zapisy i zasadno?? kontynuowania tej umowy. Do czasu wyja?nienia sprawy wjazd na teren parku ograniczono do jednej strony (od bulwarw Wis?y), postawiono te? dodatkowe oznakowanie. Jest te? zielone ?wiat?o na rozwj przestrzeni parkowej. W maju otrzyma?am pismo z Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ?e w latach 2018-2019 planowana jest inwestycja pn. Budowa Parku D?bnickiego cz??? C, umieszczona w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Inwestycje Programowe informuje Aneta Pa?ka, przewodnicz?ca Komisji Terenw Zielonych i Ochrony ?rodowiska, Dzielnicy VIII D?bniki.

Renata Pi?tka
radna Dzielnicy VIII D?bnik

?rd?o:

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu