Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Bary i restauracje Jak dobrze zje?? w Krakowie i nie zrujnowa? kieszeni Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator Bary i restauracje Jak dobrze zje?? w Krakowie i nie zrujnowa? kieszeni
Jak dobrze zje?? w Krakowie i nie zrujnowa? kieszeni Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 kwietnia 2015 08:02

Kto z nas nie lubi dobrze zje??? Najwi?ksz? przyjemno?? jedzenie sprawia w gronie przyjaci? czy rodziny. A najlepiej - gdy kto? je nas ugotuje. Cz?sto wizyta w restauracji ko?czy si? nadwyr??eniem domowego bud?etu. Co zatem zrobi?, aby zje?? naprawd? dobrze i nie zrujnowa? kieszeni? Odpowied? na to pytanie udzielamy ju? dzisiaj.
Nie odmawia? sobie niczego
Gdy wybieramy si? do restauracji zawsze warto na jej stronie internetowej sprawdzi?, czy oferuje ona Go?ciom zni?ki. Je?eli tak, to kiedy, w jakiej formie i jakie warunki nale?y spe?ni?, aby z nich skorzysta?. Wbrew pozorom cz?sto restauracje maj? okazyjne propozycje dla swoich Go?ci. Przyk?adem tutaj mo?e by? w?oska restauracja Cosa Nostra, ktra w czwartki swoim Go?ciom proponuje drug? pizz? za 1 z?. Aby wszystko by?o jasne, ta druga pizza jest pizz? w tej samej cenie lub ta?sz?.

Okazje, promocje i rabaty
Zazwyczaj restauracje dla swoich Go?ci maj? oferty promocyjne. Mog? one obowi?zywa? w danych porach dnia, jak Happy Hours, czy system zni?ek lunchowych. Ciekaw? propozycj? lunchow? na Kazimierzu ma Ziemia?ska mo?na tam zje?? od poniedzia?ku do pi?tku zup? i drugie danie za 14 z?. Ziemia?ska propozycj? lunchow? wprowadzi?a z my?l? o osobach, ktre ceni? sobie domow? kuchni?, a nie maj? mo?liwo?ci ugotowania obiadu w domu mwi Katarzyna Zamerlak. Z podobnej propozycji, tym razem na Rynku mo?na skorzysta? w The Point Lunch, w promocyjnej cenie 14,99 z? na wszystkich czeka codziennie inny domowy posi?ek Co ciekawe w tej restauracji kucharze prawie wszystko robi? w?asnor?cznie, pocz?wszy od mas?a, poprzez bu?ki, a ko?cz?c na d?emach.
Masz ochot? na kuchnie w?osk?? Nic prostszego, aby zaoszcz?dzi?. Wspomniana ju? Cosa Nostra w poniedzia?ki i wtorki proponuje popo?udniowe Happy Hours. W poniedzia?ki ma?a pizza za 6 z?, we wtorki makarony za 8 z?. Jakie? Wystarczy zapyta? kelnerw lub ?ledzi? stron? internetow? czy profil na Facebooku.
G?odny w biurze
Je?eli biuro jest na Kazimierzu, nic prostszego. Przerw? na lunch mo?na sp?dzi? w Cosa Nostra, zachowuj?c w kieszeni 40% warto?ci rachunku o ile oczywi?cie czas na posi?ek zaplanujemy pomi?dzy 12 a 16. Bart?omiej G?owiak, manager restauracji zaznacza, ?e istnieje mo?liwo?? dowozu lunchu do biura, nawet je?eli jest troch? dalej, natomiast wtedy trzeba si? zmobilizowa?, posi?ki dowozimy dla co najmniej 10 osb.
Ochota na odrobin? pikanterii?
Je?eli jeste? zwolennikiem ostrych smakw, to z pewno?ci? wraz z przyjaci?mi powiniene? zawita? do Piri Piri. Dlaczego? To w?a?nie tu jeszcze mo?esz za 25 z? zje?? wszystko z ostrej, festiwalowej karty menu. Jedyny warunek skosztowania tych wyj?tkowo pikantnych potraw to oddanie pustego talerza. I kolejna wybrana przez Ciebie pozycja l?duje na stole ca?kowicie gratis, zach?ca Katarzyna Cerek, Manager Piri Piri.
Si?a rodziny
Okazuje si?, ?e niektre krakowskie restauracje wspieraj? rodziny z dzie?mi. Obok menu dzieci?cego, niejednokrotnie maj? propozycj? dla rodzin z dzie?mi. Cosa Nostra i Ziemia?ska, zlokalizowane na Kazimierzu oraz Piri Piri, restauracja na krakowskich B?oniach honoruj? Krakowsk? Kart? Rodzinn? 3+, lokaln? inicjatyw?. Co posiadacz tej karty zyskuje? Id?c na rodzinny obiad mo?e by? pewnym, ?e okre?lony procent rachunku zostaje w portfelu.
Z kart? oszcz?dzisz
Czy nazwy OpenCard, Karta na + czy Pay Back nie s? Ci obce? To ?wietnie, bo okazuje si?, ?e tak?e nimi mo?na si? pos?ugiwa? w restauracjach. Masz Pay Back w portfelu? To w Ziemia?skiej, Piri Piri i Cosa Nostra mo?esz zbiera? punkty, ale te? p?aci? nimi. Jak podkre?la Iwona Wro?ska z Pay Back - dzi?ki specjalnym promocjom, ofertom oraz kuponom (rwnie? elektronicznym) posiadacze kart PAYBACK mog? szybko i ?atwo zwi?kszy? stan konta punktowego. A im wi?cej punktw na koncie, tym szerszy wachlarz rozwi?za? dla jej posiadacza.
Podobnie wygl?da sytuacja z Kart? na Plus. To system, ktry niczego nie narzuca i do niczego nie zobowi?zuje. W przeciwie?stwie do PayBack Karta na Plus nie jest imienna, dzi?ki czemu mo?na w obr?bie rodziny czy przyjaci? u?ywa? jednej. Dzi?ki niej nie ryzykujemy nadmiernych wydatkw - zaznacza Wojciech Piotrowski, a w zale?no?ci od cz?stotliwo?ci u?ywania mo?na dzi?ki niej zaoszcz?dzi? nawet kilka tysi?cy w ci?gu roku. A gdzie? Mi?dzy innymi w restauracjach. Karta jest honorowana w Cosa Nostra, Piri Piri czy Ziemia?skiej.
Analogicznym rozwi?zaniem jest OpenCard. Zdaniem Pauliny Misio?ek z OpenCard to wi?cej okazji do sp?dzenia czasu z rodzin? i przyjaci?mi. Dla kulinarnych mi?o?nikw jest to idealny sposb na odwiedzanie nowych miejsc i smakowanie da? z kuchni ca?ego ?wiata. Prawdziw? rzymsk? kuchni? z t? kart? poznacie w Cosa Nostra, natomiast je?eli macie ochot? na kuchni? polsk?, to z kart? mo?ecie wybra? si? do Ziemia?skiej. Zni?k? t? tak?e honoruje Piri Piri.

informacja prasowa

Restauracja Ziemia?ska
ul. Izaaka 7, 31-057 Krakw

tel.: +48 12 341 44 92, +48 693 215 700
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.ziemianska.pl

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu