Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Prezentacja Radnych Dzielnicy VIII Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Prezentacja Radnych Dzielnicy VIII
Prezentacja Radnych Dzielnicy VIII Drukuj Email
Wpisany przez Pawe?   
poniedziałek, 22 grudnia 2014 08:47

Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Wyborcy,

Serdecznie dzi?kuj? za poparcie udzielone w listopadowych wyborach samorz?dowych. Mi?o mi poinformowa?, ?e dzi?ki Pa?stwa g?osom zosta?am wybrana radn? Dzielnicy VIII D?bniki. Bior?c pod uwag? ilo?? oddanych g?osw uzyska?am 9 wynik na 372 radnych dzielnic wybranych w ca?ym Krakowie.
Dzi?kuj? wszystkim, ktrzy oddali na mnie swoje g?osy, cz?onkom wsplnot mieszkaniowych, Sp?dzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze, mieszka?com domw jednorodzinnych po?o?onych na terenie okr?gu wyborczego, z ktrego kandydowa?am.
Dzi?kuj? rwnie? w?a?cicielom firm oraz punktw handlowo-us?ugowych za umo?liwienie umieszczenia materia?w wyborczych w swoich placwkach.
Przed nami 4-letnia kadencja Rady Dzielnicy VIII D?bniki. Swoj? prac? postaram si? odwzajemni? zaufanie, jakim zosta?am obdarzona.
Zdecydowa?am si? kandydowa?, poniewa? mam nadziej?, ?e moje dzia?ania na rzecz lokalnej spo?eczno?ci mog? by? bardziej skuteczne, je?li b?d? mog?a je kontynuowa? jako radna. Licz?, ?e ze wzgl?du na dotychczasow? dzia?alno?? zwi?zan? z ca?? dzielnic?, a nie tylko z okr?giem, z ktrego kandydowa?am oraz bior?c pod uwag? otrzymane poparcie, w Radzie Dzielnicy VIII b?d? mia?a mo?liwo?? realizowania mojego wyborczego przes?ania: Kandyduj?, aby skutecznie zadba? o sprawy Mieszka?cw i nasz? Dzielnic?.
Jednocze?nie chcia?abym ?yczy? Pa?stwu, aby nadchodz?ce ?wi?ta Bo?ego Narodzenia wype?nione by?y mi?o?ci? i rado?ci?, a Nowy Rok przynis? jak najwi?cej optymizmu, szcz??cia i powodzenia.
Renata Pi?tka
redaktor naczelny
KROPKA Gazeta Twojej Dzielnicy
radna Dzielnicy VIII D?bnik

?rd?o: KROPKA

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu