Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Podr?czny informator Ko?cio?y Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 paĹşdziernika 2014 06:59

Dziesi?ta, czyli jubileuszowa piesza „Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y – Robotnika”, przejdzie ulicami Dzielnicy VIII D?bniki w sobot? 11 pa?dziernika.

Trasa pielgrzymki zosta?a tak wytyczona, aby jak najwierniej odda? drog? Karola Wojty?y do pracy w kamienio?omie na Zakrzówku i Zak?adach Chemicznych „Solvay” w Borku Fa??ckim.
Pocz?tek pielgrzymki – godzina 9.00 Ko?ció? p.w. ?w. Stanis?awa Kostki w D?bnikach, Kaplica Matki Bo?ej Wspomo?enia Wiernych. To tu podczas okupacji, codziennie wczesnym rankiem mo?na by?o spotka? m?odzie?ca ubranego w roboczy kombinezon, kl?cz?cego w prawej nawie przed obrazem Matki Bo?ej. Kolejnym punktem jest dom przy ulicy Ró?anej 11, w którym mieszka? Jan Tyranowski – od niego m?ody Karol dosta? pierwsze dzie?a karmelita?skich mistyków, z nim prowadzi? g??bokie duchowe rozmowy. Nast?pnie pielgrzymi udaj? si? pod dom przy ulicy Tynieckiej, w którym mieszka? ?w. Jan Pawe? II przed wst?pieniem do seminarium. Mieszkanie by?o skromne – w suterynie, dwa pokoje, kuchnia, ?azienka, ciemno i wilgotno. Kolejny przystanek to dom przy ulicy Szwedzkiej 12 – tu Irena Szkocka troszczy?a si? o zdrowie Karola po potraceniu go przez ci??arówk?. Pielgrzymi przechodz? przez ulic? Monte Cassino i zatrzymuj? si? dopiero przed kapliczk? przy ulicy Twardowskiego na osiedlu Podwawelskim. Nast?pnym miejscem postoju jest kamienio?om na Zakrzówku – miejsce pracy m?odego Karola Wojty?y. Praca w kamienio?omach na Zakrzówku by?a ci??ka. Polega?a na rozbijaniu m?otami kamienia wapiennego i jego za?adunku do wagoników, a tak?e na pomocy w instalacji dynamitu, s?u??cego do od?upywania ska?. Dalej pielgrzymka kieruje si? ulicami Norymbersk?, Grota Roweckiego, Rostworowskiego, Ruczaj, Turonia, Zbrojarzy, Zakopia?sk? obok miejsc zwi?zanych z by?ymi zak?adami sodowymi „Solvay” (gdzie Karol Wojty?a pracowa? przy kot?ach), by o godzinie 14 dotrze? do Sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia w ?agiewnikach i Centrum Jana Paw?a II „Nie l?kajcie si?”.
Pomys?odawcami pielgrzymki s? parafianie i ksi??a Salezjanie z D?bnik. Pierwsza „Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y – Robotnika”, odby?a si? w pa?dzierniku 2005 r. Sta?a si? tradycj? naszej dzielnicy, któr? od dziesi?ciu lat odwiedzaj? pielgrzymi z ca?ej Polski.

Maciej Lewandowski, radny Dzielnicy VIII D?bniki

?ród?o: KROPKA

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu