Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Program profilaktyki zaka?e? pneumokokowych i meningokokowych Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Program profilaktyki zaka?e? pneumokokowych i meningokokowych
Program profilaktyki zaka?e? pneumokokowych i meningokokowych Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 06 lipca 2014 09:50

Bezp?atne szczepienia dla najm?odszych

Miasto kontynuuje Program profilaktyki zaka?e? pneumokokowych i meningokokowych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem dzieci ucz?szczaj?cych do ??obkw i przedszkoli w Krakowie.
Programem szczepie? przeciw pneumokokom mog? by? obj?te dzieci do 3 lat, ktre ucz?szczaj? w Krakowie do ??obkw i przedszkoli. Z kolei program zaka?e? meningokokowych jest adresowany do dzieci w wieku od 12 do 24 miesi?cy. Dzieci powinny mie? miejsce zamieszkania na terenie Krakowa (za
meldowanie na pobyt sta?y lub czasowy, trwaj?cy przez okres co najmniej trzech miesi?cy w dniu szczepienia).
Program jest realizowany przez:
1) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II, ul. Pr?dnicka 80 tel. (12) 614-22-37
2) Wojewdzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy im. ?w. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2 tel. (12) 430-34-72
3) Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4-6 tel. tel. (12) 630 49 28.
4) Scanmed Multimedis S.A., ul. Armii Krajowej 18 tel. (12) 629 88 00.
Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustali? telefonicznie termin szczepienia, zg?aszaj?c si? do szczepienia z ksi??eczkami zdrowia i szczepie? dziecka. Niezb?dny b?dzie dokument potwierdzaj?cy to?samo?? dziecka (o?wiadczenie rodzica) wraz z Nr PESEL (dat? urodzenia), wskazaniem miejsca zamieszkania oraz zawarta umowa o korzystanie z us?ug ??obka lub przedszkola (do wgl?du).
Uwaga! Decyduje kolejno?? zg?osze? dzieci, do wyczerpania ilo?ci szczepionek nie p?niej ni? do 28 listopada br. Prowadzona b?dzie lista dzieci oczekuj?cych na udzia? w Programie (lista rezerwowa do szczepie? z przyczyn losowych, np. choroba dziecka).
W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci mo?na kontaktowa? si? z Referatem Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urz?du Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, IV pi?tro, pokj Nr 404/411, tel.(12) 616-94-92. Wi?cej informacji na www.bip.krakow.pl

?rd?: UMK i KROPKA
Meningokoki
Meningokoki to bakterie dwoinki zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych. Dzieli si? je na wiele grup serologicznych, jednak w Polsce najcz??ciej wyst?puj? meningokoki z grupy B i C, ale to te z grupy C cz??ciej wywo?uj? epidemie i s? odpowiedzialne za gro?niejsze przypadki choroby menigokokowej przypisa? im mo?na zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych i seps?. Znajduj? si? w gardle i nosie, nie powoduj?c ?adnych dolegliwo?ci i objaww. Je?li jednak napotkaj? podatny grunt, czyli utrat? odporno?ci, dzia?aj? b?yskawicznie! Meningokoki przenosz? si? drog? kropelkow?.
Meningokoki nie zawsze siej? w organizmie spustoszenie, ale je?li ju? do niego dochodzi, to mamy do czynienia z tzw. Inwazyjn? Chorob? Meningokokow? (IChM), przebiegaj?c? dwojako: albo jako ostre zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych, albo jako posocznica, czyli sepsa. Je?li dojdzie do jednego lub drugiego, trzeba dzia?a? szybko i zdecydowanie, aby nie dosz?o do trwa?ych uszkodze? w organizmu (skutkiem przebycia IChM mo?e by? np. utrata s?uchu, amputacje).
Pneumokoki
Pneumokoki to rwnie? dwoinki. W przeciwie?stwie do bakterii meningokoki posiadaj? specjaln? otoczk? polisacharydow?, ktra utrudnia ich zwalczenie. Otoczka sprawia rwnie?, ?e uk?ad immunologiczny z op?nieniem zaczyna reagowa? na drobnoustroje. Zwykle wyst?puj? w jamie nosowej i gardle dzieci oraz zdrowych doros?ych. Szczeglnie u ma?ych dzieci, z uwagi na ich niedojrza?y uk?ad odporno?ciowy, bardzo ?atwo dochodzi do zasiedlenia (nosicielstwa) ?luzwki nosa i gard?a pneumokokami. Nosiciel nie musi zachorowa?, ale mo?e zarazi? kogo? z bliskiego otoczenia.
Pneumokoki powoduj? dwa typy zaka?e?. Zaka?enia nieinwazyjne, ?agodniejsze, np. zapalenie zatok czy zapalenie ucha ?rodkowego oraz zaka?enia inwazyjne, np. zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych, zapalenie p?uc z bakteriemi? lub posocznic?. Zapalenie opon mo?e by? wi?c meningokokowe i pneumokokowe, tak samo sepsa.

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu