Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Przedszkola i ??obki Turniej wiedzy o bezpiecze?stwie w przedszkolu na os. Podwawelskim Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator Przedszkola i ??obki Turniej wiedzy o bezpiecze?stwie w przedszkolu na os. Podwawelskim
Turniej wiedzy o bezpiecze?stwie w przedszkolu na os. Podwawelskim Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 czerwca 2014 08:31

Turniej wiedzy o bezpiecze?stwie: Jestem bezpieczny w Samorz?dowym Przedszkolu nr 127 im. Kosza?ka Opa?ka.

Bezpiecze?stwo wa?na sprawa,
przy okazji te? zabawa,
dla ka?dego s? pytania
do szybkiego zgadywania.

Wiek przedszkolny to czas, kiedy nale?y zacz?? wdra?a? dziecko do dba?o?ci o bezpiecze?stwo w?asne i innych poprzez u?wiadamianie mu skutkw wielu niebezpiecznych i ryzykownych zachowa? w domu, przedszkolu, na ulicy, w kontaktach z lud?mi i zwierz?tami. Zagadnienia dotycz?ce wiedzy, umiej?tno?ci i kszta?towania postaw odpowiedzialno?ci za bezpiecze?stwo swoje i innych, zosta?y uj?te w rocznym planie wychowawczo- dydaktycznym naszego przedszkola i by?y realizowane w Akademii Kosza?ka Opa?ka przez ca?y rok. Nauczyciele dbaj? o to, aby dzieci ko?cz?c przedszkole, wyposa?one by?y w wiedz? na temat bezpiecze?stwa i zdrowia, ktra pozwoli im przewidywa? skutki zachowania i unika? zagro?e?. W?a?ciwe ich wdra?anie powinno w przysz?o?ci umo?liwi? wytworzenie si? konkretnych kompetencji z zakresu szeroko poj?tego bezpiecze?stwa, u?atwiaj?cych dzieciom funkcjonowanie w dalszym ?yciu.

W naszym przedszkolu, sprawdzeniem umiej?tno?ci i wiedzy przedszkolakw sta? si? konkurs Jestem bezpieczny z udzia?em funkcjonariuszy ze Stra?y Miejskiej, ktrzy obok przedstawicieli przedszkola, zasiedli w jury. Konkurs przedszkolny odby? si? dnia 2 czerwca 2014. Wtedy to przedszkolaki ?piewa?y piosenk? o ruchu drogowym, wymy?la?y i prezentowa?y has?a na temat bezpiecze?stwa, odpowiada?y na pytania konkursowe wykazuj?c si? wiedz? i umiej?tno?ciami z tej dziedziny. Og?oszenie wynikw i wr?czanie dyplomw dla przedszkolakw to moment, kiedy wszyscy u?wiadamiamy sobie, jak wa?na jest problematyka, ktr? si? zajmujemy. Jury gratulowa?o dzieciom wiedzy a nauczycielom szlachetnej idei.

Tekst i zdj?cia: Ewa S?owik, Ma?gorzata Miernik

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu