Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona główna Władze dzielnicy Komisja planowania Opiniowanie wniosków dotyczących zamierzeń inwestycyjnych Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Strona główna Władze dzielnicy Komisja planowania Opiniowanie wniosków dotyczących zamierzeń inwestycyjnych
Opiniowanie wniosków dotyczących zamierzeń inwestycyjnych Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 czerwca 2014 11:50

W odpowiedzi na pismo dotyczące wydawania przez Radę Dzielnicy opinii w sprawie zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa wyjaśnia:

Zgodnie z § 11 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie opinie, o których mowa w § 3 pkt. 4 przedmiotowej uchwały, wydawane są w formie uchwał Rady najpóźniej w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku. Stosownie jednak do postanowień § 166 niniejszej uchwały zapis § 3 pkt. 4 ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała ta weszła w życie. Równocześnie obowiązujące dotychczas przepisy § 13 ust. 1 Statutu Dzielnicy VIII stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zgodnie z którym opinie wydawane były w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, utracił moc z chwilą wejścia w życie uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa.

Niemniej jednak rozważając powyższą kwestię należy mieć na uwadze przede wszystkim fakt szczegółowego uregulowania przedmiotowej materii w przepisach rangi ustawowej. Postępowanie zmierzające do wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy, przebiega zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz w przepisach odrębnych.

Problematykę opiniowania zamierzeń inwestycyjnych przez Rady Dzielnic na etapie ustalania warunków zabudowy reguluje Zarządzenie Nr 989/2007 r. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wydawania opinii wewnętrznych przez Rady Dzielnic Krakowa dotyczących zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalenia warunków zabudowy /WZ/ i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego /ULICP/.
Jak wynika z treści ww. Zarządzenia ma ono na celu pogłębianie współpracy między Radami Dzielnic a Urzędem Miasta Krakowa oraz realizację funkcji pomocniczej jednostek. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż Rady Dzielnic nie zostały wskazane w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako podmioty obligatoryjnie uzgadniające czy też opiniujące projekty decyzji, jak również żaden z przepisów odrębnych nie przewiduje obowiązku dokonywania uzgodnień projektów decyzji z Radami Dzielnic, opinie przez nie wydawane nie są wiążące dla organu ustalającego warunki zabudowy, a co za tym idzie nie mogą stanowić podstawy do wydawania decyzji odmownej w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy jak i nie mogą prowadzić do przedłużenia postępowania (§ 4 Zarządzenia Nr 989/2007 r.). jedynie w przypadku negatywnej opinii Rady Dzielnicy zgodnie z treścią § 5 ww. Zarządzenia organ administracji jest zobligowany do zorganizowania (w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Rady Dzielnicy) spotkania z udziałem przedstawicieli Rady i inwestora w celu prezentacji zajmowanych przez nich stanowisk i próby usunięcia rozbieżności, gdzie od wyłącznie dobrej woli inwestora zależy, czy weźmie on udział w takim spotkaniu. Niemniej jednak tego rodzaju czynności muszą się mieścić w ramach ogólnych terminów, przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), do wydania decyzji administracyjnych. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 niniejszej ustawy organ administracji jest zobowiązany działać na podstawie przepisów prawa, w tym przestrzegać przepisów dotyczących terminowości załatwiania spraw.

źródło: dzielnica8.krakow.pl

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chciałbyś zamieszkać?